info / voorwaarden deelname

 

 

Algemene informatie en voorwaarden voor deelname
 

Het concept     De Midwinterwol heeft zich ontwikkeld tot een door de creatieve hobbyist en professional gewaardeerd wol-evenement  met uitsluitend wol en wolgerelateerde producten en is in de laatste vier jaar uitgegroeid tot het groootste internationale specifieke wolevenement van Nederland. Dus geen trainingspakken, ondergoed of Perzische tapijten. Niet dat we iets tegen deze producten zelf hebben, maar deze passen hier niet. Om ons te (blijven) onderscheiden van de meer algemene handwerk- en creabeurzen, gaan we nog een stapje verder. Zo zal je op de Midwinterwol geen stands met uitsluitend naai- en/of breimachines tegenkomen, of een complete knopenkraam.  Als bijproduct prima, maar niet als hoofdproduct. Ook beoogt de Midwinterwol een laagdrempelig en voor bezoekers en standhouders een aantrekkelijk, betaalbaar wolfeest te zijn, zonder luxe toeters en bellen, maar met een grote diversiteit en van hoge kwaliteit. We willen er echter met nadruk op wijzen dat de Midwinterwol vooral bezoekers trekt die op zoek zijn naar basismaterialen en halfproducten om daar vervolgens zelf verder mee aan de slag te gaan. Kant-en-klare uit producten vinden minder aftrek. Maar als je je naamsbekendheid wilt vergroten kan deelnemen aan de Midwinterwol ook een handje helpen. Het trekt bezoekers uit heel Nederland (t/m de zuidelijke provincies), België en Duitsland. 

 

 Geen open inschrijving     Om dit zo goed mogelijk te bewaken hanteren we ook geen open inschrijving. (Nieuwe) standhouders die zich willen aanmelden worden daarom ook gevraagd om informatie m.b.t. de aan te bieden artikelen. Dit lijkt op een soort van ballotage en dat is ook zo! We willen hiermee zo veel mogelijk voorkomen dat bezoekers én collega standhouders worden geconfronteerd met stands waarvan iedereen zich afvraagt  ‘Wat doet dát nu hier?’.  Bij alle voorafgaande edities werd het enthousiasme, de klantgerichtheid, spontaniteit en bereidheid tot het geven van informatie van de standhouders als belangrijke factoren genoemd. Daardoor voelen bezoekers zich welkom, vinden het gezellig en blijven langer. En op deze beleving van de Midwinterwol zijn we hartstikke zuinig!

 

 Twee dagen     De Midwinterwol duurt 2 dagen (vrijdag + zaterdag). Om organisatorische redenen is deelname is uitsluitende mogelijk voor beide dagen. Het is niet toegestaan om onderhands je stand aan derden ter beschikking te stellen. Dus je plek is NIET overdraagbaar.

 

Kosten indicatie     Een 4 meter plek zonder kraam €37,50 (hobbyisten) – €50,00 (als je bij de KvK bent ingeschreven).  Met kraam €75 (Hobby) – €85 (KvK ingeschreven).  Stroom €7,50. Prijzen incl. Btw en uiteraard gelden de tarieven voor twee dagen.

 

 Overlap in aanbod     Dat er op een wol-evenement veel standhouders zijn die wol aanbieden mag duidelijk zijn. Toch proberen we een té grote overlap van een specifiek aanbod te voorkomen. Dat is goed voor de standhouders én de bezoekers. Hoewel we niet de illusie hebben dat dat ook voor 100% lukt, kan het dus voorkomen dat een meer unieke inschrijving de voorkeur krijgt boven een meer algemene inschrijving. Voorts zal bij overinschrijving door ons gekozen worden voor het meest passende.

 

 Profiel en  verantwoordelijkheid     Wij kunnen organiseren wat we willen en zo veel mogelijk voorwaarden scheppen voor een prachtig evenement. Maar het wordt alleen maar een geslaagd wolfeest als de stands worden bemenst door enthousiaste standhouders die zich actief tot de bezoekers richten, bezoekers aanspreken, iets laten zien, iets doen. Nu weten wij ook dat niet iedereen in gelijke mate over die vaardigheden beschikt. Maar we willen erg graag dat deelnemers aan de MWW zich realiseren dat de individuele presentatie voor een groot deel het eindresultaat van het hele evenement bepaalt. En dat brengt ook een verantwoordelijkheid als standhouder met zich mee.

 

 Herkennen en deelname     We zien dan ook graag dat de stands worden bemenst door standhouders die zich herkennen in het hierboven geschetste profiel en daardoor dus ook medeverantwoordelijk willen zijn. Als je je daarin herkent en je beschikt over een passend aanbod, vraag dan het inschrijfformulier aan om samen met ons ook van deze editie één groot feest te maken. Een feest voor bezoekers, standhouders, de manege (locatie) en natuurlijk ook voor ons!

 

 Gelimiteerd aantal deelnemers     In alle voorafgaande edities hebben we helaas nogal wat standhouders moeten teleurstellen i.v.m. het aantal beschikbare plaatsen. Inschrijvingen worden in principe op basis van binnenkomst verwerkt (zie ook ‘Overlap‘). Het kan daarom verstandig zijn niet al te lang te wachten met aanmelden. De standhouders die zich reeds hebben ingeschreven vind je op deelnemerspagina       

 

Als je n.a.v. deze informatie  nog vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Hans & Gerrie